MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

หน้าหลัก » ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์
ข่าวลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

กฟน. จัดสัมมนาการยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2227
12 กรกฎาคม 2558 - นายวรรณ มหาเมฆี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้า สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล” เพื่อยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าในโรงพยาบาล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลชั้นนำในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาล ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน จึงมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงเชื่อถือได้ การไฟฟ้านครหลวงจึงได้จัดสัมมนา “การยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้า สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล” ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในสถานประกอบการโรงพยาบาล ยกระดับคุณภาพระบบการจำหน่ายพลังไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้มีความรู้ สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์กรณีประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ สามารถหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลและสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้การสัมมนาดังกล่าวยังเปิดรับฟังความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการไฟฟ้านครหลวงและผู้ประกอบการโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาระบบการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 

รูปภาพ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้