MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

หน้าหลัก » ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์
ข่าวลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

กฟน. สัมมนาเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2237
9 มิ.ย.59 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนา “การเพิ่ม Reliability ของระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี” เพื่อสร้างเสริมความมั่นคง และความเชื่อมั่นในระบบไฟฟ้า ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟน. กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี โดยมี นายรามินทร์ ช่วยเรียง ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางพลี เป็นประธานเปิดงาน และ นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางพลี เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ กฟน. มุ่งมั่นพัฒนาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ภาคธุรกิจและนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจร่วมงานสัมมนาจำนวน 90 บริษัท ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาไฟตก หรือไฟกระพริบที่อาจสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดย กฟน. ยังได้แนะนำบริการ Better Care Service ซึ่งเป็นการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการจัดการและแก้ปัญหา รวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดภายในโรงงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม บางพลี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพด้านงานบริการ สร้างความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการกับการไฟฟ้านครหลวงให้ยั่งยืนต่อไป

รูปภาพ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้