MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

หน้าหลัก » ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์
ข่าวลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

กฟน. จัดงานสัมมนาวิทยากรผู้ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2312
25 สิงหาคม 2559 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนาวิทยากรผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้อง Pavilion BCD โรงแรม โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์
นายชาญเวช ยุวชิต ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี ในฐานะประธานเปิดงานสัมมนา เปิดเผยว่า กฟน. มีความตระหนักในการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูง การมุ่งเน้นการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ กฟน. จึงจัดงานสัมมนา “วิทยากรผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน” ซึ่งในครั้งนี้จัดให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นเครือข่ายการประสานงานระหว่าง กฟน. กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชันได้อีกด้วย

รูปภาพ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้