MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัย COVID-19

19 ตุลาคม 2564 77
นายชัยพงษ์ พูลขันธ์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตนนทบุรี MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ศูนย์ Home Isolation - Community Isolation วัดบัวขวัญและศูนย์วายุภักษ์ วัดตำหนักใต้ โดยมี นอ.สวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศบาลนครนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว ชุด PPE ถุงมือแพทย์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์  เอี๊ยมพลาสติก PVC รวมถึงถุงคลุมรองเท้า และอื่น ๆ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดย MEA มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านวิกฤติ ครั้งนี้ไปด้วยกัน
 
#MEAช่วยcovid19 #covid19 
#MEA Smart Project #MEACSR #ช่วยเหลือสังคม 
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 

รูปภาพ