MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ต้านภัย COVID-19 ชุมชนวัดอินทรวิหาร และชุมชนวัดใหม่อมตรส

22 กรกฎาคม 2564 186
 นายวิชัย จามาติกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ นำพนักงานอาสาการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2564 ณ ชุมชนวัดอินทรวิหาร และ ชุมชนวัดใหม่อมตรส ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่เป็นจำนวนมาก โดย MEA ได้ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ทั้ง 2 ชุมชน ชุมชนละ 100 ชุด พร้อมมอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่วัดพระพิเรนทร์ เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมอบเงินจำนวน 13,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดใหม่อมตรส เพื่อเป็นทุนการศึกษา และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นอีกด้วย
 
ทั้งนี้ กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2564 ของ MEA จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงส่งมอบกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ