MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ลุยจัดทำแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

3 กรกฎาคม 2563 175
 วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) คณะกรรมการ ฯ และผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลโครงการจัดทำแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องประชุม 501 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย

รูปภาพ