MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ประดับไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี

28 พฤษภาคม 2563 839
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นี้ MEA จึงได้ดำเนินการติดตั้งตกแต่งดวงไฟประดับและไฟเส้น LED จำนวนกว่า 6 แสนดวง รวมระยะทางกว่า 85 กิโลเมตร ในสถานที่สำคัญต่าง ๆ รวม 30 แห่ง ได้แก่
รอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง
รอบกำแพงวังศุโขทัย
รอบกำแพงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
รอบกำแพงวังสวนกุหลาบ
รอบกำแพงสวนอัมพร
รั้วด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม
รั้วสนามเสือป่า (ลานพระราชวังดุสิต ฝั่งพระบรมรูปทรงม้า และถนนศรีอยุธยา)
รอบรั้วพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
รอบรั้วทำเนียบรัฐบาล
รอบรั้วกระทรวงมหาดไทย
และบริเวณอาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต รวมถึงที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต ทุกแห่ง

ทั้งนี้ MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งตกแต่งไฟประดับ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2563 โดยเปิดไฟประดับเวลา 18.00 - 22.00 น. ของทุกวัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living