MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดการเดินทางไปที่การไฟฟ้านครหลวง ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด COVID-19 #MEA พร้อมให้บริการลงทะเบียนออนไลน์

26 มีนาคม 2563 16331
 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดการเดินทางไปที่การไฟฟ้านครหลวง ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด COVID-19 #MEA พร้อมให้บริการลงทะเบียนออนไลน์  http://measy.mea.or.th คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า  24 ชั่วโมง ไม่ต้องรีบ "ไม่มีวันปิดรับลงทะเบียน" 
 
สอบถามข้อมูลโทร 0 2256 3333 (ในเวลาทำการ 8.00-15.30 น.) MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปภาพ