MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน MEA เขตสมุทรปราการ

15 กุมภาพันธ์ 2563 1073
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายเดชบุญ มาประเสริฐ นายนิวัติ ลมุนพันธ์ และนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าตรวจเยี่ยมการไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ บริเวณคลังพัสดุ ห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และเคาน์เตอร์รับชำระค่าไฟฟ้า ในการนี้จัดให้มีการประชุมคณะกรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานและแผนงานที่สำคัญในปี 2563 ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่การการไฟฟ้านครหลวง นายรงค์เพชร เขาเรียง ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยพนักงาน MEA ให้การต้อนรับ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ