MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA โชว์ผลงาน Doing Business ขอใช้ไฟฟ้าสะดวกอันดับ 6 โลก เวทีการประชุมพัฒนายกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

7 กุมภาพันธ์ 2563 1575
             วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมนำเสนอผลงาน Doing Business ด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าของ MEA ในที่ประชุมการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ณ ห้องบอลรูม ซี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

             ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง ให้ความสำคัญการสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มุ่งสู่ Thailand 4.0 รองรับ Lifestyle และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พร้อมยกระดับคุณภาพงานบริการมอบความสะดวก สบาย ความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า  MEA ในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่เข้ารับการประเมินความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ The Ease of Doing Business ด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้น ด้านความสะดวกด้านการขอใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยพัฒนารวดเร็วโดดเด่นขึ้นอย่างมาก โดยการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2020) ประจำปี พ.ศ. 2563 มีคะแนนการประเมินเพิ่มจาก 98.57 เมื่อปี พ.ศ. 2562 มาเป็น 98.70 รักษาตำแหน่งเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ซึ่งผลคะแนนดังกล่าว เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยยกระดับภาพรวมความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 27 ของปี 2562 เป็นอันดับที่ 21 ของโลก ถือเป็นการเลื่อนขึ้นถึง 6 อันดับ อีกด้วย ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจากนานาชาติในการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ MEA พร้อมตอบรับนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานคร ให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) https://www.opdc.go.th/content/NTgzNw และสามารถเข้าใช้ Doing Business บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ สะดวก รวดเร็ว ของ MEA ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/doingbusinessinbkk

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA Line@ : @meathailand Twitter : @mea_news สอบถามผ่านทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ได้ทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ