MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA ลงนามสัญญาจัดซื้อหม้อแปลงจำหน่าย เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า

2 ธันวาคม 2562 826
 วันนี้ (2 ธันวาคม 2562) นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นายประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญาซื้อขายหม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล (Conventional Type) 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ตซ์ 500 กิโลโวลต์แอมแปร์ จำนวน 50 ชุด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจ่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย