MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA รับมอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013 จากระบบงาน SCADA/EMS

19 พฤศจิกายน 2562 788
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก และนายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA คณะนักบริหาร และพนักงาน MEA ร่วมพิธีรับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขตระบบ SCADA/EMS ซึ่งเป็นระบบควบคุมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะของ MEA ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าชิดลมและแจ้งวัฒนะ จากบริษัท แอคเซียม ซินแทคซ์ จำกัด ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

รูปภาพ