MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

”MEA Save the Sea” รักษ์ทะเล ลุยเก็บขยะคืนความสุขหาดหัวหิน

18 พฤศจิกายน 2562 478
               การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จัดกิจกรรม “MEA Save the Sea” นำพนักงานอาสา MEA ลงพื้นที่ร่วมกับครูเเละนักเรียนโรงเรียนหัวหิน เดินเก็บขยะ พร้อมเดินรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเเละประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาดและลงทะเล เลิกใช้ถุงพลาสติก บริเวณหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

           โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการ MEA Volunteer ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน MEA มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานได้ทำความดี ร่วมมีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมอาสา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยในครั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ชายหาด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ทิ้งขยะและการดูแลรักษาท้องทะเล และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อมทะเลไทยให้สะอาดสวยงาม โดย MEA จะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รูปภาพ