MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการ กฟน. คนที่ 17 มอบนโยบายแก่พนักงานมุ่งมั่นให้บริการเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

3 ธันวาคม 2561 736
วันนี้ (3 ธันวาคม 2561) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มอบนโยบายภายในงานวันสื่อสารวิสัยทัศน์ กฟน. ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “Change for The Future” ให้แก่พนักงาน กฟน. ทุกระดับ เพื่อเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้าแห่งอนาคต มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า “Energy for city life, Energize smart living : พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครโดยมีผู้แทนพนักงานเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน  พร้อมถ่ายทอดสดไปทุกที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

รูปภาพ