MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการฯ ประจำปี 2561 พร้อมร่วมเปิดโครงการใหญ่ “พาน้องไปดูพี่ ปี 2” ในกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์

12 กันยายน 2561 697

วันนี้ (12 กันยายน 2561) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 โดยมี นางรัชฎา วรรณวิจิตร นักวิชาการ 9 เป็นผู้แทน กฟน. มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท ให้กับ นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล ทั้งการดูแลนักกีฬาคนพิการการเก็บตัว ฝึกซ้อม เสริมสร้างประสบการณ์สู่การเข้าแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

พร้อมกันนี้ กฟน. ร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการแถลงข่าวโครงการพาน้องไปดูพี่ ปี 2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาคนพิการไทยก้าวไกลและยั่งยืนโดยนำนักกีฬาเยาวชนคนพิการ ซึ่งเป็นนักกีฬาในสังกัดของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 50 คน พร้อมผู้ดูแลและผู้ช่วยเหลือคนพิการ จำนวน 20 คน เดินทางไปเข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6 - 13 ตุลาคม 2561 เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนพิการที่มีใจรักในการกีฬาต่อไป

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

…………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจห่วงใยสังคม |

รูปภาพ