MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. จัดงานวันวิชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ประจำปี 2561

11 กันยายน 2561 806
วันนี้ (11 กันยายน 2561) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวง ประจําปี 2561 ภายใต้แนวคิด “TOWARD INNOVATIVE FUTURE “ โดยมีพนักงาน กฟน. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาร่วมงานกว่า 2,000 คน ภิรัช คอนเวนชัน เซนเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา 

 

ผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า การจัดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ กฟน. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานและศักยภาพของพนักงาน เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ สามารถนำผลงานทางวิชาการ มาพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและงานบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้ถือเป็นปีที่สอง ที่ กฟน. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับผลงานของ กฟน. อย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับนิทรรศการ ชมสุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จากไอเดียของคน กฟน. พบกับพิธีกรดังปากกล้า สายฮา "จั๊ด ซัดทุกความจริง" ธีมะ กาญจนไพริน ผู้ประกาศข่าวช่อง ONE31 และสื่อโซเชี่ยล เพื่อมาดำเนินรายการเสวนาจุดประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจกับอดีตที่ผ่านมาและก้าวต่อไปสู่อนาคต กับ กฟนนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังมีสิทธิ์รับของที่ระลึกสุดพิเศษ พร้อมกับการสัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานจากมินิคอนเสิร์ตภายในงานอีกด้วย

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |