MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ออกหน่วยให้บริการประชาชน แนะนำใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนวัดเศวตฉัตร

8 กันยายน 2561 415

วันนี้ (8 กันยายน 2561) นายจรัล ทองแท่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตยานนาวา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำพนักงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนตามโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561"  ชุมชนวัดเศวตฉัตร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

 

โดย กฟนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนวัดเศวตฉัตร อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเสา – สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าสาธารณะ และเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในชุมชนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน การตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ และอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ตลอดจนแนะนำ MEA Smart Life Application ของ กฟน. ที่ทันสมัยสะดวกสบาย สามารถแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ติดตามประกาศดับไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า (CPR) พร้อมให้บริการงานด้านไฟฟ้า มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า จักรยาน และมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอื่น  อีกมากมาย

 

ทั้งนี้ กิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” ได้จัดขึ้นโดยการลงพื้นที่ให้บริการชุมชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อส่งมอบความสุข คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |