MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. จัดกิจกรรม “MEA MEESOOK LIFE” มอบความสุข ความสัมพันธ์ลูกค้าบ้านอยู่อาศัย ประจําปี 2561

8 กันยายน 2561 514
วันนี้ (8 กันยายน 2561) นายชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าบ้านอยู่อาศัย ประจําปี 2561 ภายใต้แนวคิด “MEA MEESOOK LIFE” เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. ผ่านกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและตรงกับ Life Style หรือความต้องการลูกค้า ภายในงานพบกับการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยโดยซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร พร้อมทั้งการ Workshop สอนทําขนมเพื่อสุขภาพ “Cake pop” โดย คุณมิ้น ธันยพร เสรีดีเลิศ จาก Mintfoodstyle สถาบันมุ้งมิ้งแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟน. และผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและสร้างความพึงพอใจในบริการของ กฟน. ต่อไปกฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

…………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจห่วงใยสังคม |

รูปภาพ