MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. เปิดตัว MEA EV Application แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องควบคุมจัดการยานยนต์ไฟฟ้า

26 กรกฎาคม 2561 1123
วันนี้ (26 กรกฎาคม 2561) นายวีรวัจน์ บัวทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดตัว MEA EV Application (เอ็ม อี เอ อีวี แอปพลิเคชัน) โดดเด่นด้วยนวัตกรรมควบคุมจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งดาวน์โหลดใช้งานได้แล้ววันนี้  รวมทั้งเปิดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยมีผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน โรงแรมวินเซอร์ .สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ครบวาระ 60 ปี กฟน. ในปีนี้ กฟน. จึงมุ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัย ได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์น้ำมันในอนาคต เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดและประหยัด ซึ่งนับตั้งแต่ปี .. 2555 กฟน. ถือเป็นหน่วยงานแรกที่ริเริ่มนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการ ตลอดจนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผลักดันให้เกิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าขึ้นเป็นที่แรกในการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง จำนวนถึง 11 สถานี และจะครอบคลุมทุกที่ทำการ เร็วๆ นี้ โดย กฟน. พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำในการควบคุมจัดการระบบให้บริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อมาใช้กำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์ในการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการสนับสนุนภาคธุรกิจส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทให้มีความเพียงพอ มั่งคง ปลอดภัย และเพื่อให้การบริการเกี่ยวกับการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร กฟน. จึงจัดทำ “MEA EV Application” ใช้งานสะดวกสบายบนสมาร์ทโฟน เวอร์ชันล่าสุด 2.0 รองรับการใช้งานทั้งระบบ IOS และ Android สำหรับการค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าการจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ มีระบบนำทางไปยังสถานีชาร์จพร้อมควบคุมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบรีโมทด้วยแอปพลิเคชันทันที การแจ้งข้อมูลประวัติการชาร์จ การคำนวณอัตราการประหยัดพลังงาน รวมถึงฟังชันอื่นๆ ที่จะจัดทำเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในอนาคต อีกทั้ง กฟน. ยังร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องหลายราย ถือเป็นความร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นจริงในประเทศ 

 

ภายในงานยังได้มีการจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ให้แก่ผู้ประกอบการผู้ผลิต และจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ กฟน. ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มาตรฐานการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า พร้อมทั้งการชี้แจงระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการขอใช้ไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า ..2561 เพื่อให้รับทราบข้อมูลขั้นตอนและแนวทางดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ กฟน. ในการเดินหน้าสู่ผู้นำส่งเสริมธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภทปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) และประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) ทั่วประเทศตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคัน ภายในปี .. 2579

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |