MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมสืบสาน 9 โครงการตามรอยพ่อ โครงการบึงพระราม 9 และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

วันที่โพสต์ : 12 ต.ค. 60 | เปิดดู : 152
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ตลอดจนเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง ให้แก่โครงการบึงพระราม 9 หนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เครื่องกลเติมอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผสมผสานกับวิธีการทางธรรมชาติ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดประจำรัชกาลที่ 9 ให้มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย และสว่างไสว รองรับการประกอบศาสนกิจให้แก่พระภิกษุในวัด และพุทธศาสนิกชนทุกคน ในทุก โอกาสที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

การไฟฟ้านครหลวง สนับสนุนด้านระบบไฟฟ้าโครงการในพระราชดำริ ที่สำคัญที่ในพื้นที่ให้บริการคือกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อร่วมสืบสาน 9 โครงการตามรอยพ่อ ได้แก่

 

1. โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

2. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

3. โครงการถนนหยดน้ำและโครงการสะพานพระราม 8

4. โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี

5. โครงการบึงพระราม 9 และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร .. 2526 - 2537

7. โครงการพระดาบส

8. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็มเขตตำบลบางไผ่ฯ

9. โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้