MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

วันที่โพสต์ : 17 ก.ค. 60 | เปิดดู : 513
วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) “งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม 3 ช่วงสถานีต้นทางถนนตก - สะพานพระราม 9” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง 3 ฝ่าย  ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนอราคา และผู้สังเกตการณ์ ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม โดยมีกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ผู้บริหารของการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานภายนอก ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเอกชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต

 

 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาเป็นมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเห็นชอบให้นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยคัดเลือกโครงการที่เป็นภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในการลงนามร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเสนองาน และผู้สังเกตการณ์ว่าจะไม่กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ

 

 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา ในปี 2559 กฟน. ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี ซึ่งทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น โดยมี  ผู้สังเกตการณ์ เข้าไปดูทุกกระบวนการตั้งแต่การเขียนทีโออาร์ไปจนถึงการรับมอบงาน ซึ่งจากการรายงานของผู้สังเกตการณ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟน. ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ พบว่าไม่มีการทุจริตหรือสิ่งผิดปกติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับปี 2560 โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม 3 ช่วงสถานีต้นทางถนนตก - สะพานพระราม 9 ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 2 โดยเป็นเส้นทางหนึ่งที่กำลังเริ่มดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง มีวงเงินในการจัดหาว่าจ้าง 1,946.98 ล้านบาท มีกรอบระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ซึ่งหน่วยงานเอกชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง มีกำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิค - เปิดซองทางเทคนิค (opening date) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

 

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 กรมบัญชีกลางได้แจ้งรายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับคัดเลือกให้ กฟน. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) อีก 2 โครงการ คือ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก พระราม 9 มูลค่า 4,250 ล้านบาท และโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ในถนนจรัญสนิทวงศ์ (ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) 2,560 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งหมดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคประชาสังคมว่า โครงการดังกล่าวจะปลอดจากการทุจริต เงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการจะถูกใช้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับความโปร่งใสในระดับองค์กรและระดับประเทศต่อไป

 

//////////////////////////////

"Smart Metro" 

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

----------------- 

**กฟน. เชิญดาวน์โหลดฟรี MEA Smart Life App แจ้งไฟดับ, จ่ายค่าไฟ, ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในแอปเดียวจบ..คลิกhttp://is.gd/KlyQKF

----------------- 

ติดตามสื่ออื่น การไฟฟ้านครหลวง ได้ที่ 

Application : MEA Smart Life 

Website: www.mea.or.th 

Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) 

Twitter : @mea_news 

YouTube : MEA Multimedia 

Line : @meanews

-----------------

MEA Call Center โทร 1130

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้