MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ผลักดันช่างไฟฟ้ามืออาชีพสู่การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่โพสต์ : 16 มิ.ย. 60 | เปิดดู : 1239
 วันนี้ (16 มิถุนายน 2560) นางยศธร ชินรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 พร้อมทั้งเปิดการอบรมและทดสอบฯ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าตาม ... ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) ..2557 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

 

การไฟฟ้านครหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรมทดสอบและสัมภาษณ์ เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ ในครั้งนี้ขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานถูกต้อง ตาม ... ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) ..2557 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ทั้งนี้ การอบรมและทดสอบฯ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560 โดยวันที่ 16 มิถุนายน อบรมภาคทฤษฎี อาคารสำนักงานใหญ่ กฟน. วันที่ 17 -18 มิถุนายน อบรมภาคปฏิบัติและทดสอบภาคปฏิบัติ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)


//////////////////////////////

"Smart Metro" 

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

----------------- 

**กฟน. เชิญดาวน์โหลดฟรี MEA Smart Life App แจ้งไฟดับ, จ่ายค่าไฟ, ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในแอปเดียวจบ..คลิก http://is.gd/KlyQKF

----------------- 

ติดตามสื่ออื่น การไฟฟ้านครหลวง ได้ที่ 

Application : MEA Smart Life 

Website: www.mea.or.th 

Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) 

Twitter : @mea_news 

YouTube : MEA Multimedia 

Line : @meanews

-----------------

MEA Call Center โทร 1130

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้