MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ และ อาร์ตเวิร์ก( artwork ) สติ๊กเกอร์ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้องในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ”

5 พฤษภาคม 2560 19604


การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ และ อาร์ตเวิร์ก( artwork ) สติ๊กเกอร์ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้องในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ”


กฟน. ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ และ อาร์ตเวิร์ก ( artwork ) สติ๊กเกอร์ ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง

ในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน "


การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ อาร์ตเวิร์ค ( artwork ) สติ๊กเกอร์ ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 190,000 บาท

ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ รางวัลชมเชย ต้องส่งผลงานพร้อมแนบไฟล์ ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .jpg, .ai ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) โดยผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ ของ กฟน. ในการใช้งาน และ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

7. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด


รางวัลการประกวด

    รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

    รางวัลชมเชย Gift Voucher ล้างแอร์ จำนวน 20 รางวัล

*ผู้ได้รับรางวัลที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีมูลค่าเงินรางวัลตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 5

ของเงินรางวัลที่ได้รับ


**ผู้ได้รับรางวัลที่เป็นนิติบุคคล ที่มีมูลค่าเงินรางวัลตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 1

ของเงินรางวัลที่ได้รับ


กำหนดส่งผลงาน

    เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2560 โดยส่งผลงานทางemail ecd@mea.or.th

    การประกาศผล ทางเว็บไซต์ www.mea.or.th วันที่ 29 พฤษภาคม 2560


ติดต่อสอบถาม

    ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง โทรศัพท์: 0-2256-3732, 0-2256-3451 ( ในเวลาทำการ 07.30 - 15.30 น.)

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับสำหรับการออกแบบ.zip
ขนาดไฟล์: 22.75 MB
972 5 พ.ค. 60