MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. เตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนมิเตอร์

24 กรกฎาคม 2558 4686
 
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อบุคคลเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนมิเตอร์ที่ครบกำหนดการใช้งาน ซึ่งเป็นงานบริการของการไฟฟ้านครหลวง ที่มอบให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีการขอเรียกเก็บเงินให้โทรแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน หรือ MEA Call Center โทร. 1130 ได้ทันที 

นายชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวงมีความห่วงใยประชาชน จากการเผยแพร่ข่าวการมีบุคคลขอเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนมิเตอร์ที่ครบกำหนดการใช้งาน การไฟฟ้านครหลวง ขอแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ที่ครบกำหนดการใช้งานให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากพบบุคคลเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนมิเตอร์ ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อชำระเงินให้กับบุคคลดังกล่าว และแจ้งข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนมิเตอร์ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง