MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สมัคร MEA e-Bill สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รับใบกำกับภาษี ใช้ลดหย่อนภาษี ได้ทันที

4 พฤศจิกายน 2563 12625
 ใกล้สิ้นปีแบบนี้ หาอะไรเตรียมลดหย่อนภาษีดีนะ ?
นี่เลยยย >> สมัคร MEA e-Bill สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รับใบกำกับภาษี ใช้ลดหย่อนภาษี ได้ทันที !!
** สมัครง่าย ๆ คลิก https://ebill.mea.or.th
e-Invoice : ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า
e-Receipt/e-Tax Invoice : ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
e-Notification : หนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า
**หมายเหตุ
- สำหรับการใช้ไฟฟ้าช่วงวันที่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 โดยชำระพร้อมออกใบกำกับภาษีฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค.63 เท่านั้น
- ข้อกำหนดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล