MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

60+ Earth Hour 2020 MEA เชิญชวนทุกท่านเป็นหนึ่งพลังลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก#Connect2Earth #ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต #VoiceforThePlanet

11 มีนาคม 2563 2073
60+ Earth Hour 2020
 MEA เชิญชวนทุกท่านเป็นหนึ่งพลังลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก
เพื่อร่วมกันแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ลดการใช้พลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ถอดปลั๊ก ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน  พร้อมกัน 
 
ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ในเวลา 20.30 – 21.30 น. 
 
โดยในปีนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียวในการลดการใช้พลังงานอยู่ภายในบ้านของทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ”ไวรัสโคโรนา” COVID-19 
 
#Connect2Earth
#ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต
#VoiceforThePlanet
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living