MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

MEA มุ่งมั่นเดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อเป็น Smart Metro มหานครอัจฉริยะ #SmartMetroมหานครอัจฉริยะ#โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

9 มีนาคม 2563 226
MEA มุ่งมั่นเดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อเป็น Smart Metro มหานครอัจฉริยะ
เพิ่มความมั่นคง เพียงพอของระบบไฟฟ้า ในเมืองใหญ่ ไร้กังวลเรื่องไฟตก ไฟดับ เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งกลางวันและกลางคืน 
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living