MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

MEA เจิดจ้า ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยใน ”ช่วงหน้าร้อน”

5 มีนาคม 2563 302
MEA เจิดจ้า ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยใน "ช่วงหน้าร้อน"
 
✅ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมากก่อนใช้งานทุกครั้ง เช่น  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ไมโครเวฟ และเตาไฟฟ้า 
 
✅ หลีกเลี่ยง การใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก.
 
✅ ติดตั้ง สายดินที่เมนสวิตช์ / เครื่องตัดไฟรั่วภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยจากการไฟฟ้ารั่วที่อุปกรณ์ไฟฟ้า
 
 
ด้วยความปรารถนาดีจากการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA 
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living