MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เผยความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Max. Demand) ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00-14.30 น. เท่ากับ 8,866.18 MW ถือเป็นค่าสูงสุด ณ ปัจจุบันของปี 2562

23 เมษายน 2562 566
 

รูปภาพ