MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

อย่าหลงเชื่อ...มิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกฟน. ได้‼️

27 สิงหาคม 2561 718
 อย่าหลงเชื่อ...มิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกฟน. ได้‼️

การไฟฟ้านครหลวงห่วงใยประชาชนที่อาจตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพ ที่แอบอ้างว่าสามารถใช้สิทธิพิเศษต่างๆ ในการทำให้ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในหน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อแลกกับข้อเสนอต่างๆ ที่เรียกร้อง

ขอยืนยันว่าการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายเช่นนั้น เพราะเรามีมาตรการรับพนักงานเข้าทำงานอย่างโปร่งใสด้วยการสอบตามกฎกติกาเท่านั้น 

สำหรับบุคคลที่พบเห็นพฤติกรรมผิดปกติดังกล่าว สามารถแจ้งมาที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กฟน. 0-2256-3192 เพื่อการไฟฟ้านครหลวงจะได้ทำการตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |