MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2562

17 พฤษภาคม 2562 8375
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
 
**หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติม
 
-บริเวณ ถนนหน้าโรงเรียนแจ่มจันทร์ ตั้งแต่ซอยทองหล่อ 20 ถึงซอยเอกมัย 21 เปลี่ยนแปลงกำหนดการดับไฟจากเดิม วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม เวลา 09.00 - 15.00 น. เปลี่ยนเป็น วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 09.00 - 15.00 น.
 
-เพิ่มเติมพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
8.30 - 15.30 น. ถนนสุขุมวิท49 ซอยพร้อมศรี2 , ซอยสุขุมวิท49/13 ,ซอยสุขุมวิท49/17  (ดับตลอด)
9.00 - 15.00 น. ถนนหน้าโรงเรียนแจ่มจันทร์ ซอยทองหล่อ 20- เอกมัย 21 (ดับตลอด)
 
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
8.30 - 15.30 น. ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ ซอยสุขุมวิท31 (สวัสดี) ทางเข้ามศว.ประตู 3   ถึง ซอยโรงเรียนอนุบาลจุฬาภรณ์  (ดับตลอด)
 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
9.00 - 15.00 น. ถนนราชปรารภ ซอยราชปรารภ 8 (ภายในซอยบางส่วน) (ดับเฉพาะจุด)

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2562 Thai black.pdf
ขนาดไฟล์: 5.82 MB
150 17 พ.ค. 62
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2562 Thai color.pdf
ขนาดไฟล์: 13.64 MB
135 17 พ.ค. 62

รูปภาพ