MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2562

3 พฤษภาคม 2562 11450
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2562 Thai black.pdf
ขนาดไฟล์: 6.09 MB
167 3 พ.ค. 62
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2562 Thai color (1).pdf
ขนาดไฟล์: 16.44 MB
147 3 พ.ค. 62

รูปภาพ