MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

19 เมษายน 2562 26856
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ดังต่อไปนี้
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศดับไฟทำงาน 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 Thai black.pdf
ขนาดไฟล์: 6.09 MB
476 19 เม.ย. 62
ประกาศดับไฟทำงาน 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 Thai color.pdf
ขนาดไฟล์: 16.45 MB
248 19 เม.ย. 62

รูปภาพ