MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2561

6 กุมภาพันธ์ 2561 2499
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 Thai black.pdf
ขนาดไฟล์: 899.89 KB
130 6 ก.พ. 61
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 Thai color.pdf
ขนาดไฟล์: 2.76 MB
113 6 ก.พ. 61

รูปภาพ