MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าหลัก » ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ชุมชนต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่โพสต์ : 17 ส.ค. 59 | เปิดดู : 2248 


วันนี้ (11 สิงหาคม 2559) นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ นายสมศักดิ์ ตริยานุรักษ์ นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายสารนิต อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “กฟน. สานสัมพันธ์ ดูแลระบบไฟฟ้า และส่งเสริมความยั่งยืนสู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 ปี 2559 ต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. โดยการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ลงพื้นที่ชุมชนเกาะกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู-บุตรอุปถัมภ์) และการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่ลานกีฬาชุมชนสวนนกพัฒนา ซอยราษฎร์พัฒนา 15 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ช่วยให้เกิดความสว่างไสว เพิ่มความปลอดภัย และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากเป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงจัดกิจกรรมสันทนาการแก่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อความยั่งยืนต่อไป


สำหรับกิจกรรม “กฟน. สานสัมพันธ์ ดูแลระบบไฟฟ้า และส่งเสริมความยั่งยืนสู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 ปี 2559 จะจัดขึ้นในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงครอบคลุมทั้ง 18 เขต โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ให้ความรู้ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแก่ชุมชนอื่นๆ ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 20 สิงหาคม
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้