MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าหลัก » ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ลงพื้นที่ให้ความรู้และปรับปรุงระบบไฟฟ้า เสริมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

วันที่โพสต์ : 17 ส.ค. 59 | เปิดดู : 2236 


วันนี้ (4 สิงหาคม 2559) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดโครงการ Green and Safety Community Network ครั้งที่ 2 ปี 2559 โดยจัดกิจกรรม “กฟน. สานสัมพันธ์ ดูแลระบบไฟฟ้า และส่งเสริมความยั่งยืนสู่ชุมชน” ให้บริการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และแสงสว่างในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ณ ชุมชนแฟลต สน.บางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญจาก กฟน. เพื่อให้คนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าเบื้องต้นของชุมชนได้ พร้อมทั้งยังมีการสาธิตวิธีการ Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากถูกกระแสไฟฟ้าดูด กิจกรรมสร้างรายได้โดยการทำตะกร้าสานอเนกประสงค์ที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริการระบบไฟฟ้าระหว่างเจ้าหน้าที่ กฟน. และชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือต่อไป ทั้งนี้ ในอนาคต การไฟฟ้านครหลวงยังมีการจัดอบรมตัวแทนชุมชนต่างๆ ให้มีทักษะด้านช่างไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้การดูแลระบบไฟฟ้าภายในชุมชนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

สำหรับโครงการ “Green and Safety Community Network” ปี 2559 เป็นโครงการที่การไฟฟ้านครหลวงลงพื้นที่ให้บริการแก่ชุมชนในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั้ง 18 เขต โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2559
 

รูปภาพ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้