MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าหลัก » ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. จัดกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าและเสริมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

วันที่โพสต์ : 31 ก.ค. 59 | เปิดดู : 2402

วันนี้ (23 เมษายน 2559) นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กฟน. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าและเสริมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน” ครั้งที่1 ประจำปี 2559 ณ ชุมชนคอยรุตตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มอบทุนการศึกษา พร้อมให้บริการด้านระบบไฟฟ้าและจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานโครงการ Green and Safety Community Network ประจำปี 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตลอดจนฝึกอบรมตัวแทน ของชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าเบื้องต้นของชุมชนได้ รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือต่อไป ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง นั้น ได้นำพนักงานผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ให้คำแนะนำพร้อมแจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดำเนินการปรับปรุงเสา – สายไฟฟ้า และเครื่องวัดฯ ในชุมชนให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นระสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยป้องกันปัญหาไฟฟ้าตก – ไฟฟ้าดับ รวมถึงมอบทุนการศึกษาและมอบเงินสนับสนุนในการสร้างบ่อปลา ตลอดจนสาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรม กฟน. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้า และเสริมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ครั้งที่1 ประจำปี 2559 จะจัดขึ้นในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงครอบคลุมทั้ง 18 เขต โดยมีกำหนดออกหน่วยบริการแก่ชุมชนอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ ชุมชนหลังวัดปากบ่อ ชุมชนสวนนกพัฒนา ชุมชนพิบูลสงคราม ชุมชนเกาะกลาง ชุมชนบ้านขิง ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ชุมชนบางนํ้าผิง ชุมชนคลองเสาธง ชุมชนวัดบางพลีใหญ่ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนสายสัมพันธ์ ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ชุมชนวัสัสดิ์วารีสีมาราม ชุมชนเกาะเกร็ด

รูปภาพ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้