MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
  • MEA
ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์
หน้าหลัก » ข่าวลูกค้าสัมพันธ์ » ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์
ข่าวลูกค้าสัมพันธ์
MEA MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์ RSS

MEASY ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ง่ายนิดเดียว 7 พ.ค. 61

MEASY ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ง่ายนิดเดียว วันที่โพสต์ : 7 พ.ค. 61 | เปิดดู : 3176
วันที่โพสต์ : 7 พ.ค. 61 | เปิดดู : 3176 MEASY ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ง่ายนิดเดียว
MEA

รู้ยัง? จ่ายค่าไฟฟ้าของ กฟน. ด้วยการหักบัญชีธนาคาร... 12 ต.ค. 59

รู้ยัง? จ่ายค่าไฟฟ้าของ กฟน. ด้วยการหักบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ !! ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา (วันนี้ - 31 ธ.ค. 2559) วันที่โพสต์ : 12 ต.ค. 59 | เปิดดู : 4919
รู้ยัง? จ่ายค่าไฟฟ้าของ กฟน. ด้วยการหักบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ !! ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารหรือ call center ธนาคารที่ท่านใช้บริการ
วันที่โพสต์ : 12 ต.ค. 59 | เปิดดู : 4919 รู้ยัง? จ่ายค่าไฟฟ้าของ กฟน. ด้วยการหักบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ !! ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา (วันนี้ - 31 ธ.ค. 2559)
รู้ยัง? จ่ายค่าไฟฟ้าของ กฟน. ด้วยการหักบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ !! ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารหรือ call center ธนาคารที่ท่านใช้บริการ
MEA

กฟน. จัดงานมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของค... 1 ก.ย. 59

กฟน. จัดงานมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้ากลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2520
21 สิงหาคม 2559 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้า” กลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่กลุ่มคู่ค้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ กฟน. ในอนาคต และการดําเนินธุรกิจของ กฟน. ได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2520 กฟน. จัดงานมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้ากลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
21 สิงหาคม 2559 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้า” กลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่กลุ่มคู่ค้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ กฟน. ในอนาคต และการดําเนินธุรกิจของ กฟน. ได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
MEA

กฟน. จัดสัมมนาการยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับผ... 1 ก.ย. 59

กฟน. จัดสัมมนาการยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2274
12 กรกฎาคม 2558 - นายวรรณ มหาเมฆี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้า สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล” เพื่อยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าในโรงพยาบาล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลชั้นนำในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2274 กฟน. จัดสัมมนาการยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
12 กรกฎาคม 2558 - นายวรรณ มหาเมฆี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้า สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล” เพื่อยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าในโรงพยาบาล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลชั้นนำในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
MEA

กฟน. สัมมนาเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาห... 1 ก.ย. 59

กฟน. สัมมนาเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2237
9 มิ.ย.59 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนา “การเพิ่ม Reliability ของระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี” เพื่อสร้างเสริมความมั่นคง และความเชื่อมั่นในระบบไฟฟ้า ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟน. กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี โดยมี นายรามินทร์ ช่วยเรียง ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางพลี เป็นประธานเปิดงาน และ นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2237 กฟน. สัมมนาเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
9 มิ.ย.59 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนา “การเพิ่ม Reliability ของระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี” เพื่อสร้างเสริมความมั่นคง และความเชื่อมั่นในระบบไฟฟ้า ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟน. กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี โดยมี นายรามินทร์ ช่วยเรียง ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางพลี เป็นประธานเปิดงาน และ นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
MEA

กฟน. จัดงานลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2559 1 ก.ย. 59

กฟน. จัดงานลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2559 วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2255
5 สิงหาคม 2559 - นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า กฟน. จัดงานลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2559 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับลูกค้าธุรกิจ อุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางพลังงานของประเทศไทยในอนาคต” โดย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2255 กฟน. จัดงานลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2559
5 สิงหาคม 2559 - นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า กฟน. จัดงานลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2559 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับลูกค้าธุรกิจ อุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางพลังงานของประเทศไทยในอนาคต” โดย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
MEA

กฟน. จัดงานสัมมนาวิทยากรผู้ฝึกอบรมความปลอดภัยในการ... 1 ก.ย. 59

กฟน. จัดงานสัมมนาวิทยากรผู้ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางชัน วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2334
25 สิงหาคม 2559 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนาวิทยากรผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้อง Pavilion BCD โรงแรม โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์
วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2334 กฟน. จัดงานสัมมนาวิทยากรผู้ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
25 สิงหาคม 2559 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนาวิทยากรผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้อง Pavilion BCD โรงแรม โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์
MEA
  • 43รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้