MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

หน้าหลัก » ข่าวลูกค้าสัมพันธ์ » ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์
ข่าวลูกค้าสัมพันธ์
MEA MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์ RSS

MEASY ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ง่ายนิดเดียว 7 พ.ค. 61

MEASY ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ง่ายนิดเดียว วันที่โพสต์ : 7 พ.ค. 61 | เปิดดู : 4349
วันที่โพสต์ : 7 พ.ค. 61 | เปิดดู : 4349 MEASY ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ง่ายนิดเดียว
MEA

รู้ยัง? จ่ายค่าไฟฟ้าของ กฟน. ด้วยการหักบัญชีธนาคาร... 12 ต.ค. 59

รู้ยัง? จ่ายค่าไฟฟ้าของ กฟน. ด้วยการหักบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ !! ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา (วันนี้ - 31 ธ.ค. 2559) วันที่โพสต์ : 12 ต.ค. 59 | เปิดดู : 5180
รู้ยัง? จ่ายค่าไฟฟ้าของ กฟน. ด้วยการหักบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ !! ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารหรือ call center ธนาคารที่ท่านใช้บริการ
วันที่โพสต์ : 12 ต.ค. 59 | เปิดดู : 5180 รู้ยัง? จ่ายค่าไฟฟ้าของ กฟน. ด้วยการหักบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ !! ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา (วันนี้ - 31 ธ.ค. 2559)
รู้ยัง? จ่ายค่าไฟฟ้าของ กฟน. ด้วยการหักบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ !! ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารหรือ call center ธนาคารที่ท่านใช้บริการ
MEA

กฟน. จัดงานมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของค... 1 ก.ย. 59

กฟน. จัดงานมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้ากลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2612
21 สิงหาคม 2559 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้า” กลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่กลุ่มคู่ค้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ กฟน. ในอนาคต และการดําเนินธุรกิจของ กฟน. ได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2612 กฟน. จัดงานมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้ากลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
21 สิงหาคม 2559 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้า” กลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่กลุ่มคู่ค้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ กฟน. ในอนาคต และการดําเนินธุรกิจของ กฟน. ได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
MEA

กฟน. จัดสัมมนาการยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับผ... 1 ก.ย. 59

กฟน. จัดสัมมนาการยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2353
12 กรกฎาคม 2558 - นายวรรณ มหาเมฆี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้า สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล” เพื่อยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าในโรงพยาบาล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลชั้นนำในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
วันที่โพสต์ : 1 ก.ย. 59 | เปิดดู : 2353 กฟน. จัดสัมมนาการยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
12 กรกฎาคม 2558 - นายวรรณ มหาเมฆี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้า สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล” เพื่อยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าในโรงพยาบาล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลชั้นนำในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
MEA
  • 46รายการ