MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม RSS

กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน 17 ส.ค. 59

กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน วันที่โพสต์ : 17 ส.ค. 59 | เปิดดู : 3700
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2559) นายสารนิต อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดงาน “Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1” จัดกิจกรรมอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับตัวแทนเยาวชนจำนวน 60 คน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
วันที่โพสต์ : 17 ส.ค. 59 | เปิดดู : 3700 กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2559) นายสารนิต อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดงาน “Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1” จัดกิจกรรมอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับตัวแทนเยาวชนจำนวน 60 คน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
MEA
  • 120รายการ