การไฟฟ้านครหลวง 
งานบริการ/ดาวน์โหลด

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ

สถานที่ตั้ง
: เลขที่ 21 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
เบอร์โทรศัพท์
: 0-2877-5211 , 0-2427-0700
โทรสาร
: 0-2877-5291
จุดสังเกต
: ใกล้ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ
เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์
CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2427-6244 , 0-2877-5222 , 0-2877-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2877-5276
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2877-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2877-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2877-5225
ONE STOP SERVICE
0-2877-5226, 0-2428-4373
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2877-5224, 0-2877-5227เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า