MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
 • MEA

คณะกรรมการ

หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร » คณะกรรมการ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะกรรมการ

กรรมการ

 • พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
  พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการ
 • นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
  นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ
 • ศาสตราจารย์บุญเสริม กิจศิริกุล
  ศาสตราจารย์บุญเสริม กิจศิริกุล กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย กรรมการ
 • นายวิทยา ฉายสุวรรณ
  นายวิทยา ฉายสุวรรณ กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
  รองศาสตราจารย์พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์ กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ สถิตศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ สถิตศาสตร์ กรรมการ
 • นายมนัส แจ่มเวหา
  นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการ
 • นายชัยยงค์ พัวพงศกร
  นายชัยยงค์ พัวพงศกร กรรมการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้