ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่าง TOR

 • หมายเลขประกาศ TOR :
  MP3-8985-WHX ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ 3)
 • ชื่อประกาศ TOR :
  ระบบการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง (Automatic Meter Reading System) จำนวน 1 ระบบ
 • รายละเอียด :
 • ชื่อหน่วยงาน :
  การไฟฟ้านครหลวง งานกำหนดรายละเอียดการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหา
 • วงเงินงบประมาณ :
  328,172,000.00
 • วันที่ประกาศ :
  24 เมษายน 2556
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  29 เมษายน 2556
 • สถานที่ขอรับรายละเอียด :
  งานกำหนดรายละเอียดการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหา การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ อาคาร 6 ชั้น 3 121 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ10200
 • โทรศัพท์หมายเลข :
  0-2220-5680
 • ลำดับ รายละเอียด TOR วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์
  1 24 เมษายน 2556 29 เมษายน 2556
 • หมายเหตุ :
 • ผู้ลงประกาศ : นายเฉลิมพล วิเชียรน้อย
  ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 5
  Email : tor@mea.or.th


เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า