หน้าหลัก

ข่าวประกวดราคา

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

 • ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ :
  ID1-4614-WHZ
 • เรื่อง :
  ซื้อ ระบบ Digital Media Solution พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
 • รายละเอียด :
  ซื้อ ระบบ Digital Media Solution พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
 • ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ :
  14 ก.พ. 2556 - 7 มี.ค. 2556    ระหว่างเวลา 08:00 น. - 15:00 น.
 • สถานที่ซื้อแบบประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
  ห้อง 305 งานดำเนินการจัดหาในประเทศ กองสัญญา ฝ่ายจัดหา อาคาร 6 ชั้น 3 การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ
 • ราคาแบบชุดละ :
  2000 THB รายละเอียดราคาเพิ่มเติม :
 • กำหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ :
  13 มี.ค. 2556 - 13 มี.ค. 2556    ระหว่างเวลา 09:00 น. - 11:00 น.
 • กำหนดเปิดซอง วันที่ :
  13 มี.ค. 2556   ระหว่างเวลา 11:00  น. -   15:00 น.
 • สถานที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค :
  ห้อง 305 งานดำเนินการจัดหาในประเทศ กองสัญญา ฝ่ายจัดหา อาคาร 6 ชั้น 3 การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ
 • สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
  0-2220-5681, 0-2220-5516
 • ไฟล์แนบ :
  -
 • ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
  -
 • สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
  -
 • หมายเหตุ :
  กำหนดการรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. อาคาร 16 ชั้น 5 ห้องประชุม 3 การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ
 • ประกาศ ณ วันที่ :
  14 ก.พ. 2556
 • ผู้ลงประกาศ : พรชฎา อติชาตนันท์
  ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 5
  Email :


เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า